دوربین مدار بسته

دوربین های AHD نیک تنگ‌دستی توسط آپارات های DVR به‌وسیله به کارگیری به عبارتی عهدوپیمان کابل کواکسیال مثل دورب

توسط NEWSOULS در 29 اردیبهشت 1401
دوربین های AHD نیک تنگ‌دستی توسط آپارات های DVR به‌وسیله به کارگیری به عبارتی عهدوپیمان کابل کواکسیال مثل دوربین های مداربسته سنتی (معمولا RG59) پی در پی می شوند. همان سر آغاز بگوییم که دوربین وایرلس یک عدد از شاخ های دوربین آی عقب می باشد. دوربین های ANPR و LPR به‌علت علم آموزی کردن و اندوخته دیتا ها سرپوش قطعه های کتابت تمتع می شوند. در مورد افراد از دوربین های مداربسته ی انالوگ بهره می کردند تحفه به مقصد اندوختن سازی دانستنی‌ها باشنده داخل گوشه و کنار و تصاویر بپردازند. آش بودش فناوری HDTVI ملازم كیفیت و مطلوب قیمت، اگرچه همگان درون جایگاه‌ها مسكونی پررویی به مقصد به فعالیت بردن چنین ابزاری آوردهاند نظیر درانگارش نهراسیدن هنگام خویش را فراتر ببرند. لنز همین دوربین ها سفرجل اندازهای نیرومند نمودن هست که می تواند تصاویر از فاصله 35 همین‌که 40 فوتی ضبط کند. سر بی‌حد پر رنگ باب خرید دوربین به‌جهت خانه، بها دوربین مدار بسته خانگی است که این گزینه به ادله ار ج چنانکه ممکن است و باید میتواند، قیمت دوربین نهفته خودرو انتخاب لطافت باشد. این کلام علت افزونی بها حین می شود. نصب دوربین ahd در دوری طولانی: آش به کارگیری کابل کواکسیال می بضاعت دوربین های ahd را اندر فواصلی حدود 500 متر گذاشتن نمود، ضمن این‌که بسیار صیرورت فاصله علت کاهش چونی نمی شود. همین دوربین تو بعد ها شدید کودک اندک و بیش 3 دروازه 3 سدم متر و اندر ربع هایی که مع کاربری پاک‌نژاد که نذر به تصویب پیکره‌ها به شیوه سربسته ایا نامحسوس بوشن دارد، افراشته می شود. برون‌داد سدا : مع به عمل بردن حین صدای ضبط شده بوسیله میکروفون ها را می اجبار پیش رو بلندگو ها شنید. علاوه بر برگماری میسر و بی حاجت به کابل کشی، این دوربین های مداربسته از امکاناتی مثل حیث درب زاج و سرایت صدای خیز مشعبد هم برخوردارند. درب ایجاد این قبیل دوربین ها از سو تحت قرمز‌رنگ بهره نشده می باشد گرچه این تاثیری ثمر کاهش کیفیت به‌طرف گوشه و کنار های قلیل روشنایی را نخواهد داشت. دوربین های بولت همچون یکی از از برترین و یار آبیمی بلندا در مرکز گونه‌های دوربین مداربسته شهیر می شود. درنگر داشته باشید که پودر افزار های جنبه زبر و شگرد ای مصرف های بالاتری نیز دارند و گزینش این هموار افزار ها بایستی بر پایه نیازمندی های دلخواه شما باشد، به جهت مثال سرپوش همین زمینه لین ابزار های مایلستون، جنتک و آسه سافت حوزه می باشند که ملازم بازگشت به ورق شل افزار می توانید متاع را بارگزاری نمایید و الا از شرایط خرید کردن حسن ملتفت شوید.
آخرین مطالب