فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

فن کویل سقفی نوعی حرفه کویل است که در درون سقف (یا سقف کاذب) کارگزاشتن میشود. بدین ترتیب کارکرد شیرکنترل مختل

توسط NEWSOULS در 17 فروردین 1401
فن کویل سقفی نوعی حرفه کویل است که در درون سقف (یا سقف کاذب) کارگزاشتن میشود. بدین ترتیب کارکرد شیرکنترل مختل می‌گردد و در اختیار گرفتن دمای اتاق ازدست میرود. تعداد شیرهای در دست گرفتن سه راهه را حدود 50%-30% تمام شیرها درنظرمیگیرند. به این ترتیب قادرخواهیم بود در وضعیت پاره بارمقدار جریان و فشارسیستم را کمتر دیتا و در اختیار گرفتن کنیم. برخی ازطراحان درقسمتهای آخر مدار سیستمی متشکل ازشیرهای در اختیار گرفتن دوراهه، یک لوله کنار گذر قرارمیدهند که لوله رفت را به لوله رجوع و برگشت متصل میکند. اختلاف فشارسیستم لولهها به روش بالا ترازو گرفته شود و درتناسب دارای آن شیر تهیه (Throttling) روی لوله خروجی پمپ نصب و تهیه شود. روی لوله مزبور یک شیرکنترل کارگزاشتن می شود که کلیدی اختلاف فشارآب داخل لوله رفت وبرگشت عمل میکند. بعد از آن به آرامی شیر هواگیری را باز کرده تا جریان آب از لوله کویل تخلیه شود بعد از آن از که جریان آب به رخ تمام تخلیه شد شیر هواگیری را ببندید.یکی از نکاتی که بایستی آن توجه نمایید همین میباشد که اگر جریان آب پایدار نشد می تواند به علت رسوب و مسدود بودن لوله های کویل باشد. کادر روزنه دسترسی رشته کویل هم از چهار ضلع پروفیلِ مخصوصِ آلومینیومی تشکیل شده که به وسیلهی گوشه های فلزی به شکل پِرِسی به هم متصل شده و تشکیل فریمِ قیمت دریچه پایین حرفه کویل چهارگوش را میدهند. آن‌گاه آغاز به تولید کادر دریچه ذیل حرفه کویل ساده لولایی می کنیم . اهمیت این حال، به برهان حصر های نصب، اکثر اوقات در شیرهای جور لولایی از حالت پیچ استفاده می شود. دربِ دریچه دسترسی فن کویل معمولی لولایی به وسیله لولا به قسمتِ کادر متصل میشود وبه وسیله قفل زیمنسی، درب، باز و بسته میگردد، اما در مدلِ وزنهای درب به صورت تام از کادر انقطاع میگردد و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ رشته کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی میشود.سطحِ بدنهی دریچه دسترسی حرفه کویل بی آلایش نیز به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابل پوشش است.دریچه دسترسی فن کویل را می توان هم به شکل پیچ از رو، و نیز به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل موردنظر کارگزاشتن کرد. در آغاز لبه های داخلی و خارجی کادر روزنه زیر حرفه کویل خمکاری شده و گوشه های قاب با زاویه ۴۵ مرتبه گوشه زنی می شود. اندازه قاب در حدود 3 الی 5 سانتی متر و تعیین رنگ بسته به سفارش کارفرما از گونه کوره ای الکترواستاتیک می باشد. درب های دسترسی فن کوئل تولید این موسسه مجهز به یک روزنه برگشت بوده که مستقیم به مکش رشته کوئل نصب می گردد و منجر کارایی صحیح فن کوئل های سقفی می شود. نکته دارای این هست که قبل از ساخت روزنه تحت رشته کویل بایستی توجه نماییم که فاصله روزنه زیر رشته کویل از دستگاه به میزانی باشد که درب روزنه به راحتی گشوده و بسته شود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن