دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

تعریف پمپ: پمپ یا تُلُمبه وسیلهای مکانیکی به جهت انتقال مایعات میباشد که حساس ارتقاء فشار جریان آن، قابلیت جاب

توسط NEWSOULS در 27 فروردین 1401
تعریف پمپ: پمپ یا تُلُمبه وسیلهای مکانیکی به جهت انتقال مایعات میباشد که حساس ارتقاء فشار جریان آن، قابلیت جابجایی مایعات را به ارتفاعی فراتر (با ارتقاء هد) یا این که حتی ذیل دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) مهیا میآورد. یک اشکال مکانیکی وجود دارد. به عبارت دیگر پمپ دستگاهی می باشد که انرﮊی مکانیکی را به انرﮊی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن ارتقا انرﮊی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ )و یا انرﮊی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. دمپرها یا این که تعدیل کننده ها پالسها را از در بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و اثبات نزدیک میکنند. فشار خروجی کم شده است: شتاب بازه پمپ ناچیز می باشد. عیب یابی در پمپ ها: در حالت ایده ال پمپ هایی را گزینه استفاده قرار می دهیم که مدام در بهترین حالت خود فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ساخت کننده پمپی اخذ نماییم که بازدهی آن به الزامات آیتم نظر ما نزدیک باشد.و یا این که پیدا نمودن راهی که بتواند کارایی پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا این که نزدیک به ان نقطه محافظت کند محال به حیث می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی تعیین پمپها دارند.یک راه و روش همین هست که پمپ مناسب را مشخص نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست همین عمل آیتم قبول واقع نمی شود.روش دیگر بیان نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای مهم می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد - افت فشار- ، حداکثر توان ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب قدرت موتور و حداکثر شتاب موتور. البته انتخاب پمپ براي سيستمهايي كه در دبي هاي گوناگون و سرعت متغير كار مي كنند بايستي کلیدی اعتنا رخ گيرد تا از پديده كاويتاسيون جلوگيري گردد. هدف های جزئی: در صنعت ،انتخاب پمپها ومخازن متناسب اهمیت نیاز-موضوع زیاد مهمی می باشد. بیشتر دورزینگ پمپ های مورد نیاز و استفاده در صنایع با دبی پایینی هستند. بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا این که چیزی مشابه آن به جهت تنظیم دبی استعمال می کاتالوگ دوزینگ پمپ جسکو نمایند . اکثر سازندگان پمپ محدوده 10 تا 100 درصد دبی را به تیتر محدوده عملکرد دقیق دستگاه معلوم می نمایند. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به رخ تغییر تحول فشار سیال کاتالوگ دوزینگ پمپ بازدید می گردد. همین نکته حائز کلیدی می باشد که در پمپ های سانتریفیوژ دارای تغییر‌و تحول فشار، دبی هم مبتلا تغییرات می شود، لذا جهت استفاده به تیتر دوزینگ پمپ مطلوب نمی باشند.