برج خنک کننده، خرید برج خنک کننده، قطره گیربرج خنک کننده

برج خنک کن می بایست بتواند همین آب را تا حدود دمای ۲۷ مرتبه سانتیگراد (۶/۸۰ سکو فارنهایت) خنک کند، بنابراین،آب

توسط NEWSOULS در 30 فروردین 1401
برج خنک کن می بایست بتواند همین آب را تا حدود دمای ۲۷ مرتبه سانتیگراد (۶/۸۰ سکو فارنهایت) خنک کند، بنابراین،آب میتواند به چیلر بازگشته و گرمای برج های خنک کننده pdf بیشتری را بگیرد. وقتی که آب داغ از سیستم صنعیت ماقبل خود مثل چیلر خارج شده و وارد برج خنک کننده می شود، در قسمت بالای برج قرار می گیرد. برج خنک کننده یا این که کولینگ تاور یکی از از اشکال مبدلهای حرارتی است، که به جهت دفع حرارت از آب موجود در سیستمهای برودتی، تهویه مطبوع و یا این که نیروگاهها و فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی استفاده میشود. کنترل سه فاکتور رطوبت، دما و سرعت جریان هوا، در فرآیندهای تهویه مطبوع مضاعف دارای است. جلوگیری از ارتقاء لرزش و ولی مکش خوب هوا در همین تجهیزات زیاد پراهمیت است. زیرا ورود مجدد همین هوا به داخل برج خنک کننده دمای آب را افزایش می دهد و در فرآیند خنک کردن آب داخل برج نقص‌ وارد می کند. دبی هوا یا همان مقدار ورود هوا به باطن برج خنک کننده به دو برهان بستگی دارد. دارای رعایت این دو نکته و طراحی ایده آل، ظرفیت برودتی براساس این سه فاکتور اهمیت مشخص می گردد. اساسی ضرب همین دو ادله اساسی یکدیگر، دبی هوای ورودی به دست میآید. برج کلیدی گردش هوای طبیعی می تواند هم از حوضچه و نازل اسپری جلوی ساختمان و نیز در بالای ساختمان کارگزاری شود. از آنجایی که فعالیت کارخانجات، نیروگاهها، و دیگر صنایع گوناگون دارای ساخت گرما همپا است، می بایست همین گرما به طریقی بیرون شود و دمای تجهیزات کمتر یابد. در واقع یک برج خنک کن می تواند دمای آب را تا دمای مرطوب هوا ، کاهش دهد ، ولی ابعاد این برج نسبت به برجهای ساده بزرگتر خواهد بود. اکثر زمان ها صنعت های پهناور و ریز و همچنین طراحان سیستم های تهویه مطبوع برج خنک کن را بخوبی میشناسند. کلیه سیستمهای تهویه مطبوع حساس کمک یک سیال میتوانند دمای آب سرد و گرم را تغییر دهند. این کار را اهمیت برج خنک کننده و به کمک آب انجام میدهند. طبیعتا مرحله تبادل حرارت در برج های خنک کننده دارای ترین مسئله می باشد هر چه مرحله تبادل حرارت اکثر باشد به طبع مقدار حرارت منتقل شده به آن هم ارتقاء می یابد. ادله اولیه این هست که هوای محل ورود اصلی چه سرعتی وارد برج خنک کننده میشود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن