دانلود کتاب زبان انگلیسی interchange tagged posts

خرید کتاب زبان اصلی

بر اساس اخبار ارسالی از کابل ، دقایقی قبل و همزمان با افتتاح سومین نمایشگاه مشترک کتاب در ایران و افغانستان ، درگیری مسلحانه در نزدیکی محل برگزاری مراسم و قسمت دیگری خرید کتاب زبان اصلی از دانشگاه کابل باعث تعلیق ، تعطیل و تخلیه این برنامه شد.

بر اساس گزارش این نمایشگاه ، خسارتی وارد نشده است.

قرار بود سومین نمایشگاه بزرگ کتاب ایرانی – افغانستانی برای خرید کتاب زبان اصلی دانشجویان و دانشگاهیان امروز (4 نوامبر) به مدت 10 روز در دانشگاهی به مساحت 2000 متر مربع در کابل برگزار شود که 40 ناشر از افغانستان و 40 ناشر از ایران حضور داشتند...

Read More