دانلود کتاب حیفا tagged posts

فواید مطالعه کتاب انگلیسی برای کودکان

نشست خبری مهدی رمضانی ، معاون توسعه کتابخانه و ترویج کتابخوانی در کتابخانه های عمومی کشور ، جهت ارائه گزارش از نهمین جشنواره کتاب رضوی ، فعالیت کتابخانه های عمومی در 6 ماه اول سال و هفته دفاع مقدس و برای توضیح برنامه های این موسسه در هفته کتاب مردم رسانه در اتاق هیئت مدیره کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شدند.

رمضانی با اشاره به برنامه های این نهاد در بیست و هشتمین روز از هفته کتاب گفت: رویدادهای مبتنی بر کتاب و همچنین سایر فعالیت های کشور در سایه بیماری عروق کرونر قلب آسیب جدی دیده اند ؛ از جمله عدم برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب د...

Read More