فواید مطالعه کتاب انگلیسی برای کودکان

نشست خبری مهدی رمضانی ، معاون توسعه کتابخانه و ترویج کتابخوانی در کتابخانه های عمومی کشور ، جهت ارائه گزارش از نهمین جشنواره کتاب رضوی ، فعالیت کتابخانه های عمومی در 6 ماه اول سال و هفته دفاع مقدس و برای توضیح برنامه های این موسسه در هفته کتاب مردم رسانه در اتاق هیئت مدیرهContinue reading “فواید مطالعه کتاب انگلیسی برای کودکان”