سولفات پتاسیم چیست ؟

در کشاورزی این ماده سبب بالارفتن مقاومت گیاه در برابر مشکلات محیطی زنده و غیر زنده مانند اندک آبی، آفت و بیماری ها می شود . کاتیون و مقدار انرژی ساخت شده، آمینو اسید و مواد معدنی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و حیاتی گیاه را از به یاری آوندها به ناحیه های دیگر گیاه می رسانند که منجر شادابی و سر سبزی بخش های متعدد گیاهان و فضای سبز میشود، زرد شدن برگ های طبیعت و گیاهان نشان دهنده کمتر میزان کاتیون خواهد بود. پتاس را نباید در آخرها پاییز / زمستان به خاکهای شنی به کارگیری کرد چون به راحتی از خاکهای شنی شسته می شود. در هردو مقدار پتاسیم سولفات اهمیت ارتقا شوری، محتوای نسبی آب بهشدت کاهش یافت و درنهایت در شوری 100 میلیمولار به کمترین میزان خویش (4/70 و 9/73 % بهترتیب در تیمار پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد) رسید (شکل 1- B)؛ اما محتوای نسبی آب در بوتههای تیمارشده کلیدی پتاسیم سولفات در سطح بیشتری مراقبت شد. براساس نتایج، کاربرد برگی پتاسیم سولفات 5/1درصد، میزان نشت یونی برگ را در مقایسه با بوتههای تیمارنشده با همین کود کمتر داد؛ بهطوریکه در شوری صفر، اختلاف مقدار نشت یونی نمونههای انگور در دو مقدار پتاسیم سولفات برابر با 6/5 واحد بود؛ البته تفاوت آن‌ها در شوری 100 میلیمولار به 5/11 واحد رسید (شکل 1- A). در طالبی (Kaya et al., 2006) و توتفرنگی (Yildirim et al., 2009) هم کاربرد پتاسیم به کمتر نشت یونی برگ گیاهان در تنش شوری سبب ساز شد. کمبود سولفات پتاسیم در گیاهان منجر می شود تا بخش اعظم میوه های در وضعیت رسیده یا حتی نرسیده از درخت جدا شده و بریزند، به برهان اینکه ساقه بضاعت حفظ میوه را ندارد. SOP یا سولفات پتاسیم ،پتاسیم و گوگرد را به صورت محلول مهیا می کند. به نظر میرسد توان پتاسیم در تهیه و تنظیم اسمزی بهویژه در شرایط شوری، ضمن تسهیل جذب آب و املاح (Ahmed et al., 2015) کاهش اثر ها شوری را در صفات مورفومتری سبب شده است. بهاینترتیب در این شرایط، جذب آب افزایش مییابد و اثرها نامطلوب شوری را کمتر میدهد. در همة غلظتهای شوری، کمترین مقدار ارتفاع بوته، تعداد برگ، مرحله برگ و رشد دوباره در تیمار پتاسیم سولفات صفر درصد تماشا شد؛ درحالیکه در پتاسیم سولفات 5/1 درصد، مقدار آن ها ارتقا یافت؛ بنابراین باتوجهبه جدول 2، اعمال تیمار پتاسیم سولفات علاوهبر افزایش میزان همة شاخصهای رشد بررسیشده، میزان اثر سوء تنش شوری را بهطور معنیداری کمتر داد؛ بهطوریکه کمترین مقدار همة شاخصها در شوری 100 میلیمولار و تیمار پتاسیم سولفات صفر (برابر اساسی 36/40 سانتیمتر، 6/36، 33/55 سانتیمتر مربع و 33/84 % بهترتیب به جهت طول بوته، تعداد برگ، مرحله برگ و رویش دوباره) و بیشترین مقدار آن ها در شوری صفر و تیمار پتاسیم سولفات 5/1 % (برابر مهم 10/61 سانتیمتر، 33/54، 33/69 سانتیمتر مربع و 66/97 % بهترتیب به جهت ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ و پرورش دوباره) بازدید شد. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم پتاسیم لوریل سولفات لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort penetrasyon testiistanbul duşakabinhtml nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma