دانلود کتاب رمان

اگر جزو طرفداران خواندن رمان هستید و از انبوه کتاب های موجود در منزل خود خسته شده اید، بهتر است سری به کتاب های رمان الکترونیک بزنید. کتاب های رمان الکترونیک نه تنها فضایی را اشغال نمی کنند، بلکه در وقت و هزینه شما نیز صرفه جویی خواهد کرد. کتاب های رمان فارسی زبان اغلبContinue reading “دانلود کتاب رمان”

چرا حرف آخر را برای کنکور انتخاب کنیم؟

حرف آخر موسسه نامی شناخته شده در بین داوطلبان کنکور است که با معرفی روش تدریس جدید در ایران گامی به جلو برداشته اند. بر اساس یادگیری محتوای دیداری ، محتوا مستقیماً به نیمکره راست مغز منتقل می شود. زمان خواندن افزایش یافته است. این بخشی از مغز است. به راحتی می توان گفت والدینContinue reading “چرا حرف آخر را برای کنکور انتخاب کنیم؟”