پرونده پزشکی گوهر خیراندیش به روایت خودش - ایسنا

شیرازی مریم، رحمانی نفیسه، لطفیان ملیحه، خیراندیش علی. خیراندیش مریم، اسدالهی محمدعلی، جیحانی پور اعظم، کریمی

توسط NEWSOULS در 26 اردیبهشت 1401
شیرازی مریم، رحمانی نفیسه، لطفیان ملیحه، خیراندیش علی. خیراندیش مریم، اسدالهی محمدعلی، جیحانی پور اعظم، کریمی کیخسرو، دکتر خیراندیش عفونت دندان ریسمانی یزدی حمید. جعفری نیا سعید، خیراندیش مهدی، حسن پور اکبر، بخشنده سمیه. خیراندیش مهدی، سیدنقوی میرعلی، صفری سیاره. معلم حسین خیراندیش که به اتهام دخالت در عمل پزشکان زیر تعقیب وزارت بهداشت قرار گرفته و فعلاً حیاتی وثیقه آزاد شده است، توانسته بود با رویه حلی ساده سالی نوباوه نیوزلندی را به موقعیت معمولی برگرداند. همین روزها ویدیویی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن میباشد که به درمان بی آلایش کودکی نیوزلندی به وسیله یکی از از مشهورترین اطبای سنتی مرزوبوم یعنی مدرس حسین خیراندیش مربوط میشود. خطوط مطب مدرس خیراندیش را اشغال نکنید. بایستی به او تهنیت گفت که به زبانِ انگلیسی، مردم عالم را با خبر میکند، نزاع نکنید. به عقیده وی یکی از رموز ماندگاری یک بازیگر همین میباشد که هر نقشی را فقط به جهت مسائل مالی قبول نکند. ویدئوی شما و آقای پرستویی هم همینطور است. همین مسئله را هم مردم معمولی قبول دارند و نیز منتقدان سینما. در کنار کارمندی به بازیگری نیز ادامه می‌دهد و سال 1365 اهمیت فیلم روزهای انتظار وارد سینما میشود. درصورتیکه بخواهم به عهد فرنگیها آنست (صادق) باشم، چون آنگاه از رفتن اسماعیلخانی بار زندگی بر روی دوش من است، درصورتیکه میزان دارایی نمایش زنده این قدر اندک نبود، احتمال دارد به سینما و سریال به این حدی که امروز در آن ایفای نقش میکنم، نمیپرداختم و حتماً سالی یک دو تئاتر بازی میکردم چون دلداده تئاترم و خودم را از خانواده بازی زنده میدانم. میخواهیم موسیقیای در آن سناریو به فعالیت ببریم و بایستی بدانیم موسیقی آنها چطور بوده و چه دورهای را سپری میکرده. بهترین متخصص در مشهورترین بیمارستان آنجا پسرم را معاینه کرد. اما در این راه و روش کلیدی ماجراهایی از زندگی آنها مشغول می گردد و قصههایشان را قصه میکند. روزگار التماس شده برای نوبت دیدار، روزگار حضور مریض در مطب می باشد که پس از پذیرش بیمار، دوران ویزیت به او گفته میشود. در آن مقطع، جلیل سامان به همین موضوع واکنش نشان بخشید و گفت: «من فکر می کنم همین اخلاق و رفتار غیرحرفهای است.
آخرین مطالب