مفاهیم گردشگری و اصطلاحات رایج صنعت توریسم چیست؟

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از c-karbala، روزنامه نصفه رسمی بلژیکی «لالیبری» در گزارشی حیاتی اشاره به ورود

توسط NEWSOULS در 27 فروردین 1401
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از c-karbala، روزنامه نصفه رسمی بلژیکی «لالیبری» در گزارشی حیاتی اشاره به ورود گردشگران خارجی به عراق، نقش حساس شهر کربلای معلی در فعالسازی بخش گردشگری به ویژه گردشگری شرعی در عراق ستود و نوشت: کربلای معلی باوجود همگی مشکلات پیش رو به ویژه کمبود حمایت دولتی بخش گردشگری فقهی را در عراق فعال کرده است.  به سوال ها جواب دهید، موردها حتمی و تضارب گردشگری قزوین را حل کنید.  در مورد فنآوریها و روندهای جدید تحقیق نمایید تا ملاحظه کنید آیا میتوانند سازماندهی نمایشها را بهبود بخشند یا خیر. همین فعالیت منجر میگردد تا هزینهی پرداختی توسط غیر اروپاییان دقیقا برابر حساس اشخاص اروپایی شود. بسط گردشگری مبتنی بر حالت فرهنگی و اجتماعی و همینطور جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشورمان سبب تعامل سازنده و موثر دارای جهان شده و حیاتی اعتنا به منافع سرشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، مصالح ملی میهن هم برآورده خواهد شد. در کشور‌ایران صنعت گردشگری به تیتر یک پیشران اقتصادی و فرهنگی، با اثر فزاینده تقریبا بالایی در ایجاد بوده و قدرت اشتغالزایی آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اکثری از بخشهای دیگر اقتصادی بخش اعظم هست و گسترش آن مطمئناً باعث رشد پر شتاب اقتصادی یار اهمیت بهبود توزیع درآمد در سرزمین خواهد شد. وی افزود: در کشورمان 200 مرکز درمانی کلیدی جواز پذیرش بیماران بینالملل در اکنون فعالیت هستند. وی افزود: این اصلی بر عهده وزارت بهداشت است که برای گسترش و رشد گردشگری درمانی، نسبت به فعال سازی و رویکرد اندازی مراکز تشخیصی و درمانی مناسب، برنامهریزی کند. ب - انتخاب و تأیید صلاحیت علمی و فنی به جهت صدور جواز کار مشاوران حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت­های گردشگری بر عهده وزارتخانه است. برگزاری همین قبیل همایشها و حضور در همایشهای بین المللی می تواند به ما برای رونق گردشگری تندرست و بازاریابی برای تعیین کشورهای هدف و شناختن حالت درمانی در گردشگری گردشگری کردستان سالم یاری کند. نخستین کنفرانس نمایشگاه بین المللی گردشگری سالم فضای سبز گردی و درختان درمانی بسکی ۲۴ الی ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در گنبد کاووس استان گلستان برگزار خواهد شد. به گزارش بیان ما؛ در جلوس کرد خبری اول کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت، درختان گردی و درختان درمانی بسکی، محمدرضا ترجمان مدیر اداره گردشگری سلامت معاونت معالجه وزارت بهداشت، گفت: هدف وزارت بهداشت، امداد به ارتقا و رونق گردشگری سلامت در سرزمین است. در ادامه نشست، پزشک معالج طباطبائی، دبیر علمی روی داد پزشک بسکی گفت: در اول کنفرانس در بین المللی گردشگری تندرست و طبیعتگردی پزشک معالج بسکی حیاتی اعتنا به اهمیت همین رویداد، بر آنیم تا حیاتی همکاری و پشتیبانی اساتید و متخصصین مجرب ملی، منطقهای و در میان المللی این زمینه یک سری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی به جهت فعالین و کارشناسان، مدیران و مسئولین گردشگری سلامت، درختان گردی و گوشه و کنار زیست برگزار نمائیم.
آخرین مطالب