اروزیل - آذر شیمی شریف

اروزیل یا فوم سیلیکا توسط یک مراحل هیدرولیز شعله همیشگی سیلیکون تتراکلرید SiCl4 ایجاد می شود. کلرید ابتدا بخار

توسط NEWSOULS در 1 فروردین 1401
اروزیل یا فوم سیلیکا توسط یک مراحل هیدرولیز شعله همیشگی سیلیکون تتراکلرید SiCl4 ایجاد می شود. کلرید ابتدا بخار شده و سپس اساسی هوا و هیدروژن ادغام شده و به یک اتاق احتراق ارسال می شود. به عامل دیسپرس شدن نا کافی، جمع های سیلیکا باقی باقی مانده و مانع تشکیل ساختار زنجیره ای ژلگرا می شوند. ساختار سه بعدی آن منجر به ارتقا ویسکوزیته ، کردار تیکسوتروپیک هنگام به کارگیری به تیتر غلیظ کننده یا پرکننده تقویت کننده می شود. میزان ذرات اروزیل حدود 100 نانومتر است که به برهان طرز تولید آن ساختار به طور کامل باز و حجیم دارااست و به این برهان پودری اهمیت حجم زیاد و وزن ناچیز است. در صنعت جور دیگر اروزیل نیز وجود دارااست که آبگریز هست و معروفترین آنان گرید اروزیل R972 یا همان aerosil R972 است. جدول ذیل گریدهای گوناگون ایروزیل های آبدوست تولیدی بوسیله شرکت evonik همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی آنان بیانشده است. علاوه بر کنترل تغلیظ کنندگی و ژل گرایی خاصیت ضد ته نشینی را بهبود می بخشد. صنعت رنگ و پوشش به دلیل داشتن رفتارهای حرکتی مختص و خاصیت رئولوژیکی, سبب استعمال بیشتر از سیلیس پیروژنیک به جهت کنترل رشد خوردگی و زنگ زدگی می شود. به عامل نازکی و ظرافت ، سیلیس بخار می تواند به راحتی از نحوه هوا منتقل شود و خطر استنشاق در آن ساخت شود و منجر تحریک شود. دمای پایین و یخ بندان سبب ساز از بین رفتن کارایی و کیفیت اروزیل خواهد شد. از حیث پتانسیومتری با هیدروکسید سدیم 0.1 N عنوان می شود. از اروزیل برای افزایش غلظت مواد نیز استعمال می شود. به این ترتیب به جهت دی اکسید سیلیکون تب زا و رسوب مرطوب، مقدار حدی برای کسر گرد و غبار قابل استنشاق (مقدار حد محفظه کار) 4 میلی گرم بر متر مکعب گزینش شد. ذرات غیر متخلخل بوده و اهمیت مساحت 50-600 متر مربع در گرم هستند. این کالا کلیدی ویژگی های خاصی است که آن را گزینه دقت به جهت مصارف مختلف قرار داده است. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط کلیدی کجا و شیوه به کارگیری از قیمت اروزیل چینی دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب